EspazoFamiliaS Boiro naceu no curso escolar 2018-2019 como unha asociación de diferentes centros escolares de Boiro para deseñar liñas de actuación conxuntas coas que abordar os retos educativos da poboación infantoxuvenil que nos compete. Unha destas liñas é o traballo coas familias, así, en plural; un S maiúsculo…