marialopezsandez

María López Sández

Filóloga, profesora da USC e Teoría da Literatura e Literatura Comparada

maria.sandez@usc.es

FORMACIÓN ACADÉMICA:

 • Licenciada en Filoloxía Hispánica.
 • Licenciada en Filoloxía Galego-Portuguesa.
 • Licenciada en Filoloxía Inglesa.
 • Doutora en Teoría da Literatura e Literatura Comparada.

EXPERIENCIA DOCENTE:

 • Profesora de Ensino Secundario desde 1997 na especialidade de Lingua castelá e literatura.
 • Profesora Asociada de Didáctica da Lingua e a Literatura na Facultade de Ciencias da Educación desde 2010.
 • Profesora de Didáctica da Lingua e a Literatura para a Educación Secundaria no Máster de Profesorado da USC desde 2010.
 • Profesora de Investigación e Innovación Docente na Área de Linguas no Máster de Profesorado da USC durante 7 cursos académicos.
 • Profesora no Máster de Didácticas Específicas (Materia: O entorno como recurso educativo), cursos 2018/2019 e 2019/2020.
 • Profesora do Master Actividades Educativas na Natureza.

ACTUACIÓNS RELACIONADAS COA ACTIVIDADE NA QUE VAI A PARTICIPAR:

 • Codirección (con José Manuel Vez Jeremías) da tese de doutoramento de Maria Manuela Carreira Neto: A libertação do concreto: Os vários “eus” nos textos autobiográficos. A motivação para a leitura/escrita no ensino secundário”, calificada con Sobresaliente cum laude.
 • Titorización de Traballos de Fin de Máster sobre temas afíns, relacionados coa multiculturalidade, o plurilingüismo ou metodoloxías de ensino aplicables ao TIL:
  -A educación literaria no ensino actual desde unha perspectiva integrada: estratexias e propostas para o seu tratamento con respecto á Lingua Galega e Literatura e a Lingua Castelá e Literatura, TFM de Lucía Vila Ferreiro, curso 2014/2015
  -Análise contrastiva do tratamento que os materiais curriculares de lingua castelá e lingua galega fan da situación lingüística do Estado e dos contidos sociolingüísticos, TFM de Ticiana Domínguez Rodríguez, curso 2011/2012
  -Compoñentes sociais e culturais nos libros de inglés como lingua estranxeira (TFM de Sofía María Calvo Soares, curso 2016/2017)
  -A perspectiva comparada na educación literaria: unha achega á literatura en lingua portuguesa desde a área de lingua galega e literatura, TFKM de María Pilar Lago Eiras, curso 2015/20162015
  -A ensinanza da sintaxe na Educación Secundaria: directrices para un traballo comunicativo dos aspectos sintácticos, TFM de Rocío González Martínez, curso 2014/
  -O papel do plurilingüismo na Educación Secundaria, TFM de Paula Trasancos Mariño, curso 2014/2015
  -Introdución da cultura anglosaxona a través da literatura en comparación cos cánones literarios españoius e galegos, TFM de David Freire Fernández, curso 2013/2014
  -Análise do modelo CLIL a través dos contidos culturais ligados á historia de Europa coo unha posibilidade3 para o traballo en seccións bilingües e nas clases de inglés convencionais da educación secundaria, TFM de Irene Pérez Quirós, curso 2010/2011

PUBLICACIÓNS:

 • López Sández, María, Jorge Sáiz Serrano e Ramón López Facal (2018). “Educación histórica y competencia lingüística”, en La educación histórica ante el reto de las competencias: métodos, recursos y enfoques de enseñanza”, coord. Miralles Martínez, Pedro e Cosme Jesús Gómez Carrasco, 15-26.
 • López Sández, María e Rosalía Fernández Rial (2016). “Lingua galega, educación e sociedade”, en Santos-Rego, Miguel Ángel, A investigación educativa en Galicia (2002-2014) , 349-380.