Jose Antonio Ramos

José Antonio Ramos Vázquez

Profesor titular de Dereito Penal da UDC

jose.ramos.vazquez@udc.es

Profesor titular de Dereito Penal da Universidade de A Coruña. Doutor en Dereito pola devandita Universidade, coa máxima cualificación de Sobresaínte cum laude e Premio Extraordinario de Doutoramento, ao longo da súa traxectoria académica, publicou 3 libros enautoría directa, 4 como editor, 41 capítulos de libros colectivos e 34 artigos científicos en revistas nacionais e internacionais. Ademais, pronunciou 66 ponencias en eventos científicos nacionais e internacionais en 10 Estados distintos de Europa e Latinoamérica e foi membrode 20 proxectos de investigación, en materias de Filosofía do Dereito Penal, Xénero, Neurociencias e Menores vítimas. Neste último eido, foi investigador principal do proxecto “Imaxe social, regulación xurídica e estratexias de protección nos delitos sexuais con vítimamenor de idade”.