comunicacion03

Detalles dos faladoiros

  • Data de inicio 26/4/2023
  • Hora de inicio 18:00
  • Data de remate 26/4/2023
  • Hora de remate 20:00
  • Situación Centro Social de Boiro

EspazoFamiliaS Boiro naceu no curso escolar 2018-2019 como unha asociación de diferentes centros escolares de Boiro para deseñar liñas de actuación conxuntas coas que abordar os retos educativos da poboación infantoxuvenil que nos compete.
Unha destas liñas é o traballo coas familias, así, en plural; un S maiúsculo que inclúe as diversas realidades e estilos de aprendizaxe. Por iso, decidimos conformar unha Escola de Nais e Pais colectiva, unha estrutura que sobrepase os muros de cada un dos centros e vertebre un espazo común de formación, reflexión e participación para as familias de Boiro.

A xornadas deste curso confórmanse nun ciclo de 3 talleres de mellora da comuncación familiar, tomando a comunicación como eixo vertebrador e pilar fundamental para a solución dos problemas dentro da familia.

De xeito diferenciado ás xornadas realizadas en cursos anteriores, nestes talleres traballarase con membros das familias de idades distintas; polo que teremos diferentes liñas simultáneas de actuación en función da idade: Unha primeira liña de traballo dirixida a proxenitores, unha segunda liña de traballo dirixida a adolescentes (13 ou máis anos) e unha terceira liña dirixida a nenos de 8 a 12 anos.

Ademais, como en xornadas anteriores, contaremos cun servizo de canguraxe para nenos e nenas de 3 a 7 anos para poder facilitar a asistencia aos talleres. Este servizo necesitará de reserva previa para poder contar cos coidadores/monitores necesarios.

servizo_canguraxe

 

 

Temas Relatores Horario Lugar
Comunicación 3º Taller de comunicación familiar 3º Taller de comunicación familiar 3º Taller de comunicación familiar 18:00 - 20:00 Centro Social de Boiro